Д-р Васил Мелников

Д-р Васил Мелников

Хирургия

Д-р Васил Мелников е роден в гр. София. През 2011г. завършва Медицински Университет – София, бил е член на Академичният съвет на МУ – София и Факултетния съвет на Медицински факултет при МУ – София. От 2011г. работи и специализира в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към ВМА – София, където придобива специалност „Обща хирургия”. Активен участник е в програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА от 2011г. и член на трансплантационния екип на проф. Никола Владов. Има придобита магистратура по здравен мениджмънт, член на експертни комисии към Национален Център по Обществено Здраве и Анализи – НЦООЗ и Национална агенция за оценяване и акредитация – НАОА.

Професионалните интереси на д-р Мелников са в областта на:
Лапароскопска хирургия (безкръвни операции) на:
-жлъчен мехур
-доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
-панкреас
-черен дроб
-хернии
Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб
-метазтази от колоректален карцином (рак на дебелото черво)
-рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином)
Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
-карцином (рак) на панкреаса
-хроничен панкреатит
Доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
-рак на дебелото черво
Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха
-рак на стомаха
-усложнена язвена болест
Ретроперитонеални тумори
Хирургия на щитовидната жлеза

Д-р Мелников е член на:
•Българско Хирургическо Дружество;
•IASGO – International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists;
•Българкото Дружество по Трансплантология;
•Българската Асоциация на Гастроентеролози, Хирурзи и Онколози;
•Българското дружество по парентерално и ентерално хранене BULSPEN;
•Български червен кръст.

Меню
Call Now Button