Пакети

ОРТОПЕДИЯ
 • Преглед при лекар специалист - 35лв
 • Вътреставна инжекция с лекарство - 25лв
 • Репозиция на става - 50лв
 • Гипсова имобилизация горен крайник - 50лв
 • Гипсова имобилизация долен крайник - 80лв
 • Сваляне на гипсова имолизация - 20лв
 • Пункция на става - 30лв
 • Плазмотерапия ( ПРП) - 180лв
ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА
 • Кинезитерапия (15мин.) - 20лв
 • Кинезитерапия (35-40мин.) - 40лв
 • Електромасажор за крайници - 15лв
 • ШРОТ терапия- 1бр. - 40лв
 • ШРОТ терапия пакет – 20бр. - 700лв
 • Пасивна кинезитерапия (15-20мин.) - 25лв
 • Лечебна изправителна гимнастика (35-40мин.) - 40лв
ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН МАГНИТ (ВИМ)
 • Високоинтензивен магнит (ВИМ)- 1 терапевтична зона - 30лв
 • Високоинтензивен магнит (ВИМ)- 2 терапевтични зони - 50лв
ЛИМФОДРЕНАЖ (ПРЕСОТЕРАПИЯ)
 • Лимфопресотерапия пакет 6 процедури + 1 подарък
 • Лимфодренаж (пресотерапия) - времетраене до 30мин. - 40лв
 • Лимфодренаж (пресотерапия) - времетраене до 45мин. - 55лв
 • Лимфодренаж (пресотерапия) - времетраене до 60мин. - 70лв
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ С АПАРАТУРА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
 • Преглед при лекар специалист - 35лв
 • Вторичен преглед при лекар специалист - 20лв
 • Магнитно легло до 45 мин. - 40лв
 • Нискочестотно импулсно магнитно поле (НЧМП) - 10лв
 • Нискочестотни токове (НЧТ) - 10лв
 • Средночестотни токове (СрЧТ) - 10лв
 • Електростимулация (ЕС) - 10лв
 • Магнитно легло до 30 мин. - 30лв
 • Ултразвук (УЗ) - 10лв
 • Криотерапия - 8лв
 • Топлотерапия - 10лв
 • Апаратен масаж на коляно/ИФЛ/+вибрационен и въздушен масаж - 10лв
 • УВЧ - 10лв
 • ТЕНС или Електростимулация с един полюс - 10лв
 • ТЕНС или Електростимулация с два полюса - 15лв
 • Вакуум терапия - 10лв
 • Лугов компрес - 10лв
 • Електрофореза с луга - 10лв
 • Светлотерапия (солукс, кварц) - 10лв
 • Инхалация - 10лв
 • Избор на рехабилитатор или кинезитерапевт за изпълнение на процедури - 5лв
 • Физиотерапия и рехабилитация в домашни условия (1 посещение) - 40лв
 • Пасивна флексия на долен крайник - 15лв
 • Частичен масаж към курс на лечение по ФТ- до 10мин. - 15лв
 • Вибрационен апаратен масаж- до 10 мин. - 10лв
 • Пакет за физикални процедури - 7 дни по 3 вида процедури - 165лв
 • Пакет за физикални процедури - 3 вида процедури - 80лв
 • Масаж на гръб 15 мин - 25лв
 • Масаж частичен 30 мин - 40лв
 • Масаж цяло тяло 50 мин - 60лв
 • Ергон масаж - 25лв
МАНИПУЛАЦИОННА
 • Малка превръзка - 25лв
 • Голяма превръзка - 30лв
 • Интравенозна инфузия без консумативи - 25лв
 • Интравенозна инфузия с консумативи - 30лв
 • Инфузии - 80лв
 • Инфузии - 100лв
 • Инфузии - 120лв
 • Инфузии - 150лв
Меню
Call Now Button