Общи Условия за клиенти на Медицински Център „Топ Медик“

Общи Условия за клиенти на Медицински Център „Топ Медик“

ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Запазването на час се извършва на място в центъра или на тел.: 046990102

ОТМЯНА НА ЧАС

Безплатна отмяна на предварително записан час, може да се извърши само чрез телефонно обаждане на посочените по-горе номера до 13.00ч. на обяд в деня предхождащ този на процедурата. Свързване с МЦ ТОП МЕДИК 2 за записване /отмяна/ промяна на час, може да се направи само на тел.: 046990102 или да се пише във фейсбук страницата на лично.

ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕНАВРЕМЕННО ОТМЕНЕН/ПРОПУСНАТ ЧАС

При ненавременно отписан/преместен (след 13.00 ч. на предния ден) или пропуснат час повече от 2 пъти, клиентът трябва да заплати в пълен размер стойността на записаните от него/нея процедури, като компенсация за пропуснатите ползи от заетото, но неизползвано време в графика на МЦ ТОП МЕДИК.

В тези случаи, МЦ ТОП МЕДИК има правото да изисква авансово заплащане на 100% от стойността на процедура, за която клиентът има записан час. В случай на направена предплата на процедури (пакет процедури) или направено авансово плащане, сумата се приспада от нея и клиентът е длъжен да я възстанови при следващо посещение.

ЗАКЪСНЕНИЯ

Поради закъснение на клиента за часа, могат да не бъдат извършени всички процедури, за които е бил записан часът. При записан час за няколко процедури, е възможно една или няколко от тях да не бъдат извършени и за тях да бъде записан нов час. При последвали повече закъснения (над 2 броя), процедурите, за които не могат да бъдат извършени в пълен протокол, ще бъдат таксувани на 100% от стойността им. При закъснение, персоналът посочва каква част от процедурата могат да извършат в оставащото време, а клиентът избира с коя от тях да се започне процедурата. Процедурите, които не бъдат извършени в този ден, могат да бъдат презаписани в друг, удобен и на двете страни.

Меню
Call Now Button