Общи Условия за клиенти на Медицински Център „Топ Медик“

  1. Начало
  2. Общи Условия за клиенти на Медицински Център „Топ Медик“

Общи Условия за клиенти на Медицински Център „Топ Медик“

ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС

Запазването на час се извършва на място в центъра или на тел.: 046990102

ОТМЯНА НА ЧАС

Безплатна отмяна на предварително записан час, може да се извърши само чрез телефонно обаждане на посочените по-горе номера до 13.00ч. на обяд в деня предхождащ този на процедурата. Свързване с МЦ ТОП МЕДИК 2 за записване /отмяна/ промяна на час, може да се направи само на тел.: 046990102 или да се пише във фейсбук страницата на лично.

ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕНАВРЕМЕННО ОТМЕНЕН/ПРОПУСНАТ ЧАС

При ненавременно отписан/преместен (след 13.00 ч. на предния ден) или пропуснат час повече от 2 пъти, клиентът трябва да заплати в пълен размер стойността на записаните от него/нея процедури, като компенсация за пропуснатите ползи от заетото, но неизползвано време в графика на МЦ ТОП МЕДИК.

В тези случаи, МЦ ТОП МЕДИК има правото да изисква авансово заплащане на 100% от стойността на процедура, за която клиентът има записан час. В случай на направена предплата на процедури (пакет процедури) или направено авансово плащане, сумата се приспада от нея и клиентът е длъжен да я възстанови при следващо посещение.

ЗАКЪСНЕНИЯ

Поради закъснение на клиента за часа, могат да не бъдат извършени всички процедури, за които е бил записан часът. При записан час за няколко процедури, е възможно една или няколко от тях да не бъдат извършени и за тях да бъде записан нов час. При последвали повече закъснения (над 2 броя), процедурите, за които не могат да бъдат извършени в пълен протокол, ще бъдат таксувани на 100% от стойността им. При закъснение, персоналът посочва каква част от процедурата могат да извършат в оставащото време, а клиентът избира с коя от тях да се започне процедурата. Процедурите, които не бъдат извършени в този ден, могат да бъдат презаписани в друг, удобен и на двете страни.

Меню
Call Now Button