Барокамера и как въздейства на клетките в организма

В резултат на падане от колело 6-т годишно дете наранява крака в спиците и се отваря голяма рана с кожен дефект достигащ до периоста на костта с размери до около 5 см по латералната страна на лява пета. След направените първо хирургична обработка на раната, промивка с кислородна вода и браунол е поставена стерилна превръзка . Назначен е и антибиотик за профилактика от възникване на инфекция.

Всяко зарастване на раната преминава през четири фази – коагулация възпаление от първи до пети ден, пролиферативни фаза от пети до 14 ден, фаза  на реконструкция от 14-ия ден до една година.

С цел иницииране на по-бързото зарастване и епителизация на раната детето започва посещение на барокамера. В Барокамерата при повишено ниво на кислород в клетките същите поемат няколко пъти по-високи концентрации от нормално. Това подпомага кислорода да достигне до места в организма, които са по-слабо кръвоснабдени и да подпомогне с формирането на нови кръвоносни съдове, което значително скъсява времето за зарастване на раната. След проведени 10 процедури се забелязва тенденция към значително ускоряване на появата на нови гранулоцити. Пълното затваряне на раната отне месец и половина, през които бяха направени 36 посещения в барокамерата.

Преди:

, Барокамера и как въздейства на клетките в организма, Топ Медик

След:

, Барокамера и как въздейства на клетките в организма, Топ Медик

Меню
Call Now Button